Μέσα στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιδιώκουμε την ενίσχυση καινοτόμων ιδεών που προσφέρουν ώθηση στην οικονομία της χώρας. Το φαινόμενο του crowdfunding είναι παγκόσμιο και στόχο έχει να καλύψει τις τυχόν ελλείψεις στον τομέα της χρηματοδότησης νεοσύστατων επιχειρήσεων, φιλανθρωπικών σκοπών ή ακόμη και μορφών τέχνης. Αναφέρεται στη χρηματοδότηση μέσω μιας πλατφόρμας (ως επί το πλείστον διαδικτυακής) και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μιας μεγάλης μερίδας κόσμου. Αν έχετε λοιπόν μια πρωτοποριακή ιδέα και το μόνο που σας σταματά είναι το χρηματικό ποσό για να την δείτε να πραγματοποιείται, καιρός είναι να στραφείτε στο crowdfunding!

Τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες δημιουργίας ενός επαγγελματικού εγχειρήματος είναι αντίξοες, το δίχως άλλο. Ωστόσο, με τη δύναμη του διαδικτύου είναι πλέον δυνατόν να ενημερώσεις πολλά άτομα άμεσα σχετικά με την ιδέα που έχεις. Παραδείγματος χάριν, οι παραγωγοί μιας ταινίας μπορούν να ενημερώσουν τους θεατές σχετικά με την πορεία της χρηματοδότησης και να ζητήσουν περαιτέρω ενίσχυση. Πολλές φορές, η ανταπόκριση υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Η επιτυχημένη ταινία «The Babadook» συγκέντρωσε πάνω από 30.000 δολάρια για την παραγωγή της, μέσω της πλατφόρμας Kickstarter. Αυτή είναι μονάχα μία από τις περιπτώσεις, όπου το κοινό αγκάλιασε την προσπάθεια των συντελεστών ενός έργου.

Μέσα από το crowdfunding πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν βρει έναν πολύτιμο σύμμαχο στην ευαισθητοποίηση του κόσμου και στη συγκέντρωση των απαιτούμενων πόρων για την ολοκλήρωση σημαντικών projects παγκοσμίως. Με τον ίδιο τρόπο οι νεοσύστατες επιχειρήσεις (οι λεγόμενες startups) βρίσκουν τον τρόπο να ανοίξουν τα φτερά τους, ακόμη και χωρίς κανένα κεφάλαιο. Τέλος, οι μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες, που σκοπό έχουν να ωφελούν το κοινό (μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών, όπως παραδείγματος χάριν διαδικτυακών εργαλείων ανοιχτού κώδικα), ωφελούνται οι ίδιες και συντηρούνται οικονομικά μέσα από χορηγίες και crowdfunding.

Κάποιες δεκαετίες πριν μια τέτοιας μορφής χρηματοδότηση θα φάνταζε ουτοπική. Ευτυχώς, οι καιροί αλλάζουν κι ο άνθρωπος έχει μάθει να προσαρμόζεται στα δεδομένα της κάθε εποχής. Αξίζει να ενημερωθείτε για το φαινόμενο της διαδικτυακής χρηματοδότησης, τις μορφές που μπορεί να λάβει και τις δυνατότητες που σας προσφέρει!

 

 

Πηγή: imdb.com

Φωτογραφία: fluxtrends.co