Μετά από πολύχρονες καθυστερήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε το συμβόλαιο για την κατασκευή του κτιρίου, που θα στεγάσει στη Γαλλία τον ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Ο λόγος για τον Διεθνή Πειραματικό Θερμοπυρηνικό Αντιδραστήρα, στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες δοκιμές για παραγωγή ενέργειας μέσω πυρηνικής σύντηξης. Το εγχείρημα έχει συνολικό κόστος περίπου 15 δισ. ευρώ και η υλοποίησή του έχει μοιραστεί σε συμβόλαια, τα οποία με τη σειρά τους μοιράζονται στους εταίρους του πειράματος, δηλαδή ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία και Νότιος Κορέα.

Το κεντρικό κτίριο στο Κανταράς της Γαλλίας, την κατασκευή του οποίου έχουν αναλάβει γαλλικές και ισπανικές εταιρείες, θα στεγάσει έναν αντιδραστήρα σύντηξης βασισμένο στο σχεδιασμό Tokamak. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα θωρακισμένο κάνιστρο, που χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία για να συγκρατεί μετέωρο ένα σύννεφο από ιόντα υδρογόνου σε θερμοκρασία 150 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου! Κάτω από συνθήκες ακραίας θερμοκρασίας και πίεσης, τα άτομα υδρογόνου ενώνονται και σχηματίζουν άτομα ήλιου, με ταυτόχρονη απελευθέρωση μεγάλων ποσών ενέργειας.

jet_tokamak_plasma_overlay_1

Αν τελικά αποδειχθεί ότι ο ITER μπορεί να παράγει περισσότερη ενέργεια από ό,τι καταναλώνει για τη λειτουργία του, ο δρόμος θα έχει ανοίξει για την αξιοποίηση της σύντηξης σε βιομηχανική κλίμακα τις επόμενες δεκαετίες. Το κτίριο του αντιδραστήρα στο Κανταράς προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2018, ενώ τα πρώτα πειράματα προγραμματίζονται για τα τέλη του 2020. Ήδη, τον Σεπτέμβριο του 2015, η εξέλιξη των έργων ήταν μεγάλη, καθώς τοποθετήθηκε στους πυλώνες της η στέγη του κεντρικού κτιρίου, μια μεταλλική κατασκευή βάρους 800 τόνων.

Συμπερασματικά,  η πυρηνική σύντηξη παρουσιάζει τα παρακάτω σηµαντικά πλεονεκτήµατα: 

  • Οι βασικοί πόροι καυσίµων (δευτέριο και λίθιο) για τη σύντηξη είναι άφθονοι και υπάρχουν σχεδόν παντού στη Γη
  • Η στάχτη που προκύπτει από την καύση της σύντηξης είναι ήλιο. Είναι µη ραδιενεργή, όπως τα βασικά καύσιµα
  • Το ενδιάµεσο καύσιµο (τρίτιο) παράγεται από το λίθιο στο µανδύα του αντιδραστήρα. ∆εν απαιτείται η µεταφορά ραδιενεργών υλικών για την καθηµερινή λειτουργία ενός σταθµού ηλεκτροπαραγωγής µε σύντηξη
  • Οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µε σύντηξη θα διαθέτουν εγγενείς πτυχές ασφάλειας – είναι αδύνατον να συµβούν ατυχήµατα διαφυγής ή τήξεως του πυρήνα
  • Με την κατάλληλη επιλογή υλικών για την ίδια τη µηχανή σύντηξης, τα όποια απόβλητα, που θα προκύπτουν από την ενέργεια σύντηξης, δεν θα αποτελούν µακροπρόθεσµη επιβάρυνση για τις µελλοντικές γενιές
  • Η παραγωγή της ενέργειας σύντηξης δεν θα δηµιουργήσει εκποµπές αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου
  • Η ενέργεια σύντηξης προσφέρει µια βιώσιµη πηγή ενέργειας µεγάλης κλίµακας, η οποία δεν εξαρτάται από τις κλιµατικές συνθήκες και είναι διαθέσιµη για συνεχή παροχή ενέργειας βασικού φορτίου.

 

Πηγή: iter.org

Φωτογραφίες: iter.org, industrytap.com