Τα συναισθήματα, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά, είναι μια ανθρώπινη αντίδραση σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Η χαρά που βιώνουμε, όταν γεννιέται ένα παιδί, είναι τόσο φυσιολογική όσο η θλίψη, όταν πενθούμε για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Συνήθως, οι άνθρωποι έχουν την τάση να δαιμονοποιούν τα αρνητικά συναισθήματα, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να απαλλαγούν από αυτά. Τα αρνητικά συναισθήματα, όπως είπαμε, είναι αντίδραση σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα και λειτουργούν ως άμυνες αυτοπροστασίας. Το συναίσθημα της λύπης, παραδείγματος χάριν, προκαλεί ελάττωση της ενέργειας για δραστηριότητες, επιβραδύνει τη διαδικασία του μεταβολισμού του σώματος και έτσι δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να απομονωθεί στον εαυτό του, ώστε να κάνει ενδοσκόπηση.

Στην καθημερινότητα, πολλές φορές τείνουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη κατάθλιψη για να περιγράψουμε την άσχημη διάθεσή μας, όταν βιώνουμε θλίψη, λύπη, μελαγχολία, έντονο άγχος, απογοήτευση, απελπισία.

Στην ψυχιατρική,  η κατάθλιψη ορίζεται ως μια ψυχική διαταραχή. Με τον όρο ψυχική διαταραχή περιγράφεται ένα σύνολο ψυχολογικών συμπτωμάτων, παθολογικών συμπεριφορών και μειωμένης λειτουργικότητας. Οι διαταραχές αυτές συνήθως προκαλούν κλινικά σημαντική υποκειμενική ενόχληση και έκπτωση στον κοινωνικό, επαγγελματικό ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας του ατόμου. Μπορεί να οφείλονται σε οργανικούς, κοινωνικούς, γενετικούς και ψυχολογικούς παράγοντες1.

Συχνά, κάποια συμπτώματα της κλινικής κατάθλιψης εμφανίζονται και σε περιόδους, που κάποιος βιώνει έντονη θλίψη, όπως η απώλεια όρεξης, η διαταραχή ύπνου, η κόπωση.  Η διαφορά είναι ότι το άτομο, που πάσχει από κατάθλιψη, δεν θα αισθανθεί διαφορετικά, έστω και παροδικά, αν συμβεί κάτι ευχάριστο. Τα αρνητικά συναισθήματα παραμένουν σε μόνιμη βάση και βιώνονται με μεγάλη ένταση.

Σε κάθε περίπτωση, δεν ωφελεί να περιορίσουμε τα συναισθήματα που νιώθουμε στα στενά πλαίσια μιας λέξης. Είναι αναγκαίο, όμως, να προσδιορίσουμε την πραγματική πηγή των αρνητικών συναισθημάτων και να ανιχνεύσουμε σε ποιο βαθμό αυτά μας επηρεάζουν. Αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι το κατά πόσο τα αρνητικά συναισθήματα μάς σπρώχνουν σε ένα δρόμο, τον οποίο δε θέλουμε να διαβούμε.

Πώς η στενοχώρια και η δυσκολία της στιγμής μπορεί σταδιακά να μετατραπεί σε μόνιμη θλίψη; 

Αυτό το βίντεο θα σας δώσει κάποιες απαντήσεις.

 

1Ορισμός της κατάθλιψης σύμφωνα με το: American Psychological Association (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington, DC

Φωτογραφία: blog.omvana.com