Συναισθηματική Νοημοσύνη Στον Επαγγελματικό Χώρο

Φωτογραφίες: Getty Images credits

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη -δηλαδή το γνωστό EQ: Emotional Quotient- είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που σύμφωνα με τους Bradberry & Greaves[i] μπορεί να περιγραφεί με τέσσερις επιμέρους δεξιότητες: αυτοεπίγνωση, αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση, διαχείριση σχέσεων. Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, να διακρίνει τα συναισθήματα των άλλων και με τη γνώση αυτή να διαχειρίζεται τη συμπεριφορά του και τις σχέσεις του.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, 20% είναι το ποσοστό συνεισφοράς του δείκτη νοημοσύνης και γενικά των γνώσεων ενός ατόμου στην επαγγελματική του επιτυχία και 80% το ποσοστό συνεισφοράς της συναισθηματική του νοημοσύνης. Ένας έξυπνος και μορφωμένος άνθρωπος δεν είναι απαραίτητο πως μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία τις προκλήσεις στον χώρο εργασίας. Αντίθετα, ένας εργαζόμενος με χαμηλότερο ίσως IQ, αλλά υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να έχει εντυπωσιακή επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και πολύ μεγαλύτερες απολαβές.

Ο εργαζόμενος, που διαθέτει υψηλό δείκτη EQ, γνωρίζει τις ικανότητες και τα ελαττώματά του, διαχειρίζεται το άγχος του και δεν το μεταδίδει στους συναδέλφους του, συνεργάζεται ή ακόμα και ηγείται μιας ομάδας με παραγωγικά αποτελέσματα, είναι αισιόδοξος και μαχητικός, αναλαμβάνει ευθύνες, παίρνει αποφάσεις και κατανοεί τις ανάγκες πελατών και συνεργατών.

Τα καλά νέα είναι πως ενώ το IQ αναπτύσσεται στην αρχή της ζωής μας και μένει σταθερό, το EQ εξελίσσεται μέχρι τα βαθειά γεράματα –εφόσον το άτομο το επιδιώξει- και το εργαλείο για αυτή την ανάπτυξη είναι η επικοινωνία και η επαφή του ατόμου με το κοινωνικό του περιβάλλον.

 

Πηγές: [i] στο βιβλίο τους “Συναισθηματική Νοημοσύνη: Το απλό βιβλίο” (2006), Εκδόσεις Κριτική