Περιβαλλοντική Συνείδηση Και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φωτογραφία: Unique Life

Οι διαφορετικές παράμετροι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι απόλυτα αλληλοεξαρτώμενες. Εντούτοις, συχνά παρατηρείται μια σύγχυση ως προς τους όρους οικονομική «μεγέθυνση» και «ανάπτυξη», ενώ, στην πράξη, δεν φαίνεται να υπάρχει πλήρης κατανόηση του όρου «βιώσιμος» ή καλύτερα «αειφόρος».

Το γενικό συμπέρασμα μιας πρόσφατης έρευνας[i] της Ε.Ε. είναι ότι η ανησυχία των Ευρωπαίων για περιβαλλοντικά ζητήματα δεν έχει μειωθεί κατά το διάστημα της οικονομικής κρίσης 2011-2014. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Ε.Ε. πιστεύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι σημαντική, δεν είναι ανταγωνιστική με την οικονομική ανάπτυξη, ενώ θεωρεί ότι η υπεύθυνη ατομική συμπεριφορά μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία[ii] της Ε.Ε. οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου είναι στις πρώτες θέσεις της λίστας με τις ανοιχτές υποθέσεις παραβιάσεων της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι επιδόσεις των ίδιων χωρών –σε αντίθεση με τις σκανδιναβικές, κυρίως, χώρες– είναι πολύ χαμηλές και σε δείκτες, όπως το ποσοστό άντλησης υπόγειων υδάτων ως προς το σύνολο των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, η εγχώρια κατανάλωση πρώτων υλών και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ως προς το ΑΕΠ.

Σχετικά με τις υπεύθυνες ατομικές συμπεριφορές, αρκεί να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει χρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η αυθαίρετη δόμηση, οι αποχαρακτηρισμοί δασών και παραλιών, καθώς και η αδυναμία σωστής εφαρμογής πρακτικών, όπως η ανακύκλωση και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Πρόσφατη έκθεση[iii] του WWF International επισημαίνει ότι αν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη ζούσαν και κατανάλωναν όπως ο μέσος Έλληνας, θα χρειαζόμασταν τους φυσικούς πόρους 2,5 πλανητών για να επιβιώσουμε, ενώ νέες έρευνες του WWF Ελλάς[iv] υπογραμμίζουν την ανάγκη η οικονομική κρίση να αποτελέσει αφορμή για μια εκ βαθέων επανεξέταση των προτύπων ανάπτυξης.  

Ο Παυσανίας, αρχαίος Έλληνας περιηγητής-γεωγράφος του 2ου αιώνα π.Χ., είχε αναφέρει ότι ο καλύτερος δάσκαλος του ανθρώπου είναι η φύση. Πόσο καλοί μαθητές είμαστε λοιπόν;
 

Πηγές:

[i] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2014), Special Eurobarometer 295 – Attitudes of European citizens towards the environment, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_295_en.pdf

[ii] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2013), Legal enforcementStatistics on environmental infringements, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm

[iii] WWF International, (2014), Living Planet Report 2014 – Species and spaces, people and places, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

[iv] WWF Ελλάς, (2013), Ζωντανή ελληνική οικονομία, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.wwf.gr/images/pdfs/LivingEconomyVisionInGreece-GR.pdf και WWF Ελλάς, (2014), Το φυσικό κεφάλαιο, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.wwf.gr/images/pdfs/2014Jun_WWF_NaturalCapital.pd