Η λέξη μέτριος και μετριότητα για την κοινωνία μας έχουν αρνητική έννοια. Όμως, πού στ’ αλήθεια βρίσκεται η επιτυχία;

Η λέξη μέτριος και μετριότητα για την κοινωνία μας έχουν αρνητική έννοια. Σηματοδοτούν τον μη επιτυχημένο, τον κατώτερο, αυτόν που δεν έχει κίνητρα, στόχους, ταλέντα και ικανότητες. Σημαίνει ότι δεν προσπαθείς πολύ και ότι δεν μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου. Έτσι, κανείς μας δεν θέλει να είναι μέτριος.

Σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα της κοινωνίας μας πρέπει να ξεχωρίζεις. Γι’ αυτό και ο επιτυχημένος και αξιοζήλευτος άνθρωπος πολλές φορές είναι αυτός που ζει στα άκρα. Αυτός που έγινε πλούσιος, κατέχει υψηλή θέση σε μια μεγάλη εταιρεία, απέκτησε δόξα και ζει με σπατάλες.

Ως συνέπεια αυτού του προτύπου, όσους προσωπικούς στόχους και να καταφέρουμε στη ζωή μας, πολλές φορές μένουμε με ένα αίσθημα ανικανοποίητου. Γιατί καμία θέση δεν έχει σε αυτό το πρότυπο η αξία της προσωπικότητας και οι ηθικές αξίες του ανθρώπου.

Όμως, κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για επιτυχία με απόλυτα κριτήρια;

Σύμφωνα με την φιλοσοφική θεώρηση του Αριστοτέλη τα μόνα μέτρα, που μπορούν να υπάρξουν, είναι σε σχέση με αντικείμενα και σε σχέση με τον εαυτό μας, στοιχειοθετώντας την ελευθερία των επιλογών και αποφάσεων μας.

Ταυτόχρονα, όλες οι αρετές, 12 στον αριθμό, βρίσκονται στη μέση, στο μέτρο (μεσότητες). Η υπερβολή θεωρείται μη αποδεκτή, καθώς είναι μια διαστρέβλωση της αρετής, το ίδιο και η έλλειψη. Το μέσον και το μέτρο εκλαμβάνεται παραπάνω από θετικό, ως πηγή της αρετής, η οποία βελτιώνει τη ζωή μας.

Μια ζωή που θέλουμε να τη ζήσουμε ισορροπημένα, χωρίς να νιώθουμε στις πλάτες μας το αρνητικό φορτίο του χαρακτηρισμού “μέτριος”. Γιατί εκεί μπορεί να βρίσκεται όχι μόνο η επιτυχία, αλλά και η ευτυχία…

 

 

Πηγές: Αριστοτέλους Ηθικά ΝικομάχειαέκδΠάπυρος

Φωτογραφία: highlike.org/murad-osmann