Προσωπική Εξέλιξη

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.: Μια Διαφορετική Ματιά Στην Ανάκαμψη Της Ψυχικής Υγείας

Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. λειτουργεί ένα Εναλλακτικό Κέντρο Ημέρας το “Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου”, στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, που χρησιμοποιεί το μοντέλο του Recovery και τη θετική…
 Περισσότερα