Με το Candor ο καθένας μπορεί να καταθέσει τις ιδέες του ανώνυμα και έτσι όλοι επικεντρώνονται στην ιδέα και όχι στο άτομο.

Το brainstorming (καταιγισμός ιδεών) είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να συνεργάζεται μια ομάδα, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητά της και συμμετέχοντας όλοι, γύρω από ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Στην ουσία πρόκειται για ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών για ένα θέμα – ζήτημα. Το brainstorming εφαρμόστηκε ως τεχνική διδασκαλίας από τον Alex F. Osborn.

Το Candor είναι ένα εργαλείο, που βοηθά μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων να δημιουργήσουν ιδέες. Δημιουργήθηκε από τον Meet Loran και χρησιμοποιείται από πολλές μεγάλες εταιρείες, όπως η Google, η IBM και άλλες. Εσωτερικά το Candor αποτελείται από έναν κενό τοίχο, πάνω στον οποίο οι συμμετέχοντες του εκάστοτε brainstorming session “κολλούν” post – it notes. Κάθε post – it περιέχει τον τίτλο της ιδέας, καθώς και μια πρόταση, που τη συνοψίζει. Είναι μια εφαρμογή, που θέλει να λύσει προβλήματα, όπως την παραγωγή πολλών ιδεών ταυτόχρονα.

Ένα πρόβλημα π.χ. είναι ότι κάποιος μπορεί να κυριαρχήσει σε μια συζήτηση, χωρίς η ιδέα του να είναι απαραίτητα και η καλύτερη, που έχει ακουστεί.  Αυτό με το Candor δεν μπορεί να συμβεί, γιατί μπορεί ο καθένας να καταθέσει τις ιδέες του ανώνυμα και αυτό βοηθάει στο ότι όλοι επικεντρώνονται στην ιδέα και όχι στο άτομο!

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό όταν ακούγονται πολλές ιδέες να μπορούμε να περιορίσουμε τον χρόνο και να πάρουμε γρήγορα μια απόφαση. Αυτό μας παρέχει και το Candor, γιατί είναι σωστά οργανωμένο και τόσο η κατάθεση, όσο και το ψήφισμα για την καλύτερη ιδέα, περιορίζουν αρκετά τον χρόνο.

Έξι βήματα απαιτούνται για τη δημιουργία της καλύτερης ιδέας:

  • Προσκαλέστε την ομάδα σας.
  • Ζητείστε από όλους να σκεφτούν και να δώσουν τις ιδέες τους.
  • Συλλέξτε τις ιδέες.
  • “Βάλτε τες στο τραπέζι”.
  • Συζητήστε τες όλες.
  • Ψηφίστε την καλύτερη.

Γνωρίστε τα οφέλη της ομαδικής συνεργασίας για δημιουργικές ιδέες, γνωρίστε το Candor.

Produce More Ideas from Candor App on Vimeo.

 

Φωτογραφία: payoo.net

Πηγή: usecandor.com