Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης εποχής είναι η υπερκατανάλωση. Με τον όρο αυτό εννοούμε την τάση για κατανάλωση όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών…
 Περισσότερα