Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει ήδη από καιρό τη σημασία της ανάπτυξης των τεχνολογιών, που σχετίζονται με το φως και τις εφαρμογές του. Κι αυτό, γιατί έτσι είναι δυνατόν να δοθούν λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα στους τομείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης της γεωργίας και της υγείας. Το φως έχει ζωτικό ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων και ένα από τα μεγάλα “στοιχήματα” της επιστήμης για τον 21ο αιώνα είναι η βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του εν λόγω φυσικού φαινομένου, με την παράλληλη διεύρυνση των εφαρμογών του.

Άλλωστε φέτος μετά από δύο χρόνια, κατά τα οποία παρέμεινε κλειστός, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης, θα ξεκινήσει πάλι το έργο του ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων1. Πρόκειται για έναν επιταχυντή στοιχειωδών σωματιδίων2, που εδράζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN.

booktwo.orgCERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)

Παράλληλα, το 2015 έχει ανακηρυχθεί επίσημα από τον ΟΗΕ, που συμμετέχει μέσω της UNESCO στον CERN, ως η Παγκόσμια Χρονιά Του Φωτός Και Εν Γένει Των τεχνολογιών.

Έτσι καθ’όλη τη διάρκεια του φετινού έτους θα πραγματοποιηθεί μια σειρά εκδηλώσεων και συνεδρίων σε όλο τον κόσμο, με κοινό παρονομαστή την ενημέρωση για τη φύση του φωτός αλλά και τις πιθανές τεχνολογικές εφαρμογές της. Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στον οικονομικό αντίκτυπο που έχει η εξέλιξη της τεχνολογίας του φωτός παγκοσμίως. Θα συζητηθεί η προσπάθεια περαιτέρω αξιοποίησης του ηλιακού φωτός για παραγωγή ενέργειας -μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων κυρίως- αλλά παράλληλα και η μείωση του κόστους των τεχνητών μέσων που χρησιμοποιούνται για το φωτισμό των πόλεων, που αντιπροσωπεύει το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας3.

boston.comΜεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων μέσα στο τούνελ (Maximilien Brice, ©CERN)

Η επιλογή του 2015 ως έτους φωτός αποφασίστηκε επίσης, επειδή αποτελεί ορόσημο ως προς τις μεγάλες ανακαλύψεις του πρόσφατου παρελθόντος σχετικά με το φως. Μία από αυτές είναι αυτή που γνωστοποιήθηκε το Νοέμβριο του 1915, όταν ο Albert Einstein (1879-1955) παρουσίασε τη γενική θεωρία της σχετικότητας, βάσει της οποίας η δύναμη της βαρύτητας διαδίδεται στο χώρο με την ταχύτητα του φωτός και επηρεάζει όλα όσα υπάρχουν στο χώρο, ακόμα και τις ακτινοβολίες. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η ταχύτητα του φωτός4 είναι η κατεξοχήν οριακή στη φύση.
 

1 LHC – Large Hadron Collider

2 φωτόνια: κύματα φωτός

3 International Energy Agency

4 299.792,458 Km/sec

 

Φωτογραφίες: booktwo.org, boston.com